top of page

Ungdomsverksamhet

Ungdomsavdelningen är en viktig del av vår verksamhet. Vi satsar tid och resurser på att utbilda en ny generation av brandkårister. Ungdomsavdelningen övar varje onsdag kl. 18-21.

 

Ungdomsavdelningen är delad i en yngre (8-11 år) och en äldre (12-16 år) avdelning. De yngre övar kl. 18.00-19.15 och de äldre övar kl. 19.30-21.00. Beroende på programmet kan dessa tider variera. 

Under övningarna lär sig ungdomarna grundkunskaper för att gå vidare inom brandkåren och kunna fara på utryckning när de blivit tillräckligt gamla. 

IMG_20200902_195548.jpg
IMG_20200826_203051.jpg
bottom of page