top of page

Om oss

Om Grankulla Frivilliga Brandkår rf-
Grankulla FBK är grundat 1909 och upprätthåller en del av den dagliga räddningsberedskapen i Västra Nyland.

Grankulla FBK utför räddningsverksamhet i enlighet med vad föreningen avtalat med Västra Nylands räddningsverk. I dagens läge har kåren avtal om bemanning 24/7 av en släck-räddningsenhet (RLU151) med 1 enhetschef och 3 man inom 8 minuter (12 minuter på vardagar
mellan kl. 7:00-17:00) efter alarm, tankenhet (RLU153) med styrka 1 man inom 8 minuter samt en manskapstransportenhet (RLU157) inom 8 minuter (12 minuter på vardagar mellan kl. 7:00-17:00).

 

Brandkårens jourverksamhet är beredskapsbaserad vilket betyder att brandstationen inte har någon dygnsbemanning på stationen utan manskapet alarmeras rakt från nödcentralen (tel.112) genom
personsökare och SMS, varefter de söker sig till stationen från var de befinner sig (hem, jobb, skola etc.) samt bemannar enheterna enligt de responstider som avtalats.

bottom of page